Nyheder

                            

Der er nu tid til indbetaling af kontingent for andet halvår 2018.

Kontingent pr. halve år for fri træning er 450 kr.
Indbetaling kan ske kontant til træning eller via netbank (kontonummer (7590 1742256) .

Der afholdes klubfest den 25.01.2019 kl. 18.00 med en egenbetaling på100 kr. Mere info. følger.