2018

Generalforsamling 2018

MØDEREFERAT

Mødedato og tid:  Onsdag den 11. april 2018  kl.19.30.
Emne: Ordinær Generalforsamling i Motions- og Bokseklubben Holstebro

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab ved kasseren.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne skriftlige forslag.
 7. Valg.
 • Kasserer (Connie modtager genvalg)
 • Bestyrelsesmedlemmer (Thomas og Anja modtager genvalg)
 • Bilagskontrollanter
 • Bilagskontrollantsuppleanter

     9. Eventuelt.


Ad 1 – Velkomst:

Per byder velkommen til den ordinære generalforsamling i Motions- og Bokseklubben.

Ad 2 – Valg af dirigent:

Vivi Randrup Kristensen vælges som dirigent.

Indkaldelse til generalforsamlingen er annonceret på hjemmesiden og Facebook den 15. februar 2018.

Ad 3 – Aflæggelse af bestyrelsens beretning: 

 • Der har været en god tilgang af nye klubmedlemmer i 2017, som er meget positivt. Generelt bliver træningen gennemført rigtig fint. Der er størst pres på hold 1 om mandagen, og der opfordres til, at hold 2 også benyttes, når det er muligt.
 • Der er afholdt træning i 2017 for fodbolddrenge fra Måbjerg 4 gange med i alt 24 deltagere.
 • Der har været afholdt klubfest den 4. november 2017 – et rigtigt hyggeligt arrangement. Der afholdes sommerfest igen den 1. juni 2018.
 • Der er indkøbt et antal nye sandsække.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4 – Regnskab v/ kassereren:

Connie gennemgik regnskabet. Den 31.12 2017 er der et overskud på 1.048,99 kr.

Formuen udgør i alt 159.798,34 kr. (incl. beløb på ekstra opsparingskonto på 57.503,67 kr., som ikke fremgik af det udleverede regnskab).

Regnskabet blev godkendt.                          

Ad 5 – Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet på 450 kr. pr. halve fastholdes.

Ad 6 – Indkomne forslag.

Der er i øjeblikket for få personer til træning på hold 2 om torsdagen fra 19.15 – 20.45. Det besluttes derfor, at der i perioden fra 01.05. og frem til sommerferien 2018 kun trænes 1 hold om torsdagen fra kl. 18.00 – 19.30.

Ad 6 – Valg:

Kasserer: Connie blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer: Thomas og Anja blev genvalgt.

Bilagskontrollanter: Michael og Lars blev valgt.

Bilagskontrollant suppleanter: Torben og Heidi blev valgt.

Ad 8 – Eventuelt.

Der blev på generalforsamlingen givet stor ros til trænerne Per og Thomas.

Der er bestilt 10 nye sæt boksehandsker, som kommer til efteråret.

Der indkøbes flere træningsmåtter.

Træningselastikker med mindre belastning efterspørges. Der indkøbes nye elastikker i forskellig styrke.

Formanden undersøger, om der kan indkøbes inderhandsker i en tynd udgave til salg i klubben.

Der opfordres til, at deltagere udviser større opmærksomhed under træningen, for at træningen kan foregå så effektivt som muligt.