2017

Generalforsamling 2017

MØDEREFERAT

Mødedato og tid:  Onsdag den 5. april 2017 kl.19.30.
Emne: Ordinær Generalforsamling i Motions- og Bokseklubben Holstebro

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab ved kasseren.
 5. Fortsættelse af kontingent.
 6. Indkommende skriftlige forslag.
 7. Valg.
 8. Eventuelt.

 

Ad 1 – Velkomst:

Per byder velkommen til den ordinære generalforsamling i Motions- og Bokseklubben.

Ad 2 – Valg af dirigent:

Vivi Randrup Kristensen vælges som dirigent.
Indkaldelse til generalforsamlingen er annonceret på hjemmesiden og Facebook den 27. februar 2017.

Ad 3 – Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

 • Der er kommet en del nye klubmedlemmer, som er meget positivt. Der er stadig plads til flere, og medlemmerne opfordres til fortsat at reklamere for klubben.
 • Fodboldspillere fra Naur-Sir har deltaget i boksetræning.
 • Klubben har indkøbt nye inderhandsker, som udleveres gratis.
 • Der har været afholdt sommerfest hos Per – et rigtigt hyggeligt arrangement. Der afholdes sommerfest igen i 2017 – datoen udmeldes senere.
 • Per har deltaget i kursus om bækkenbundstræning.
 • I vinterperioden har der været træning lørdag formiddag, som var velbesøgt – specielt i starten. Lørdagstræning i sæsonen 2016/2017 stoppede den 01.04.2017. Grundet meget lidt tilslutning til hold 2 om torsdagen nedlægges træningen på hold 2 fra 20. april 2017 og frem til sommerferien. Der er ingen træning i skolernes sommerferie.

Ad 4 – Regnskab v/ kassereren: 

Connie gennemgik regnskabet. Den 31.12 2016 er der et overskud på 9.183,37 kr. Formuen udgør i alt 158.749 kr.

Man drøftede formuens størrelse. P.t. er leje af træningslokale meget billig, men det er vigtigt, at der er penge i klubben til evt. forhøjelse af lokaleleje og indkøb af nyt udstyr. Klubbens medlemmer opfordres til at komme med forslag til klubarrangementer og indkøb af nye træningsredskaber.

Regnskabet blev godkendt.                              

Ad 5 – Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet på 450 kr. pr. halve fastholdes.

Ad 5 – Indkomne forslag.

Ingen.

Ad 6 – Valg:

A: Formand:                                    Per blev genvalgt.
B: Bestyrelsesmedlemmer:             Vivi blev genvalgt.
C.2: Bestyrelsessuppleant:             Henning og Vivian blev valgt.
D1: Bilagskontrollant:                      Michael blev valgt.
E1: Bilagskontrollant suppleant:      Lars blev genvalgt.

 Ad 8 – Eventuelt.

Det er til alles fornøjelse at træne til godt musik. Der opfordres derfor til at indsende/aflevere musiknumre til Vivi eller Anja, som vil lægge dem på Pers playliste.